W Rumunii

Pierwszy polski portal w całości poświęcony Rumunii

Nowa ustawa przyjęta – mniejszości narodowe uzyskają większe prawa

Dotychczas dodatkowe nazwy miejscowości pojawiały się, gdy więcej niż 20% mieszkańców posługiwało się innym językiem niż rumuński. Teraz limit ten zostanie zniesiony, a mniejszości będą mogły porozumiewać się w swoich językach także w urzędach Nowe prawo zostało przyjęte przez parlament…