W Rumunii

Pierwszy polski portal w całości poświęcony Rumunii

Kościół obronny w Saschiz otrzyma fundusze na remont

Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kościół zostanie poddany pracom konserwatorskim za kwotę ok. 2 mln RON. Po ich zakończeniu zwiedzającym zostanie udostępniona m.in. wieża, która obecnie jest zamknięta ze względu na zły stan techniczny. W ramach prac konserwatorskich zwiedzający…