W Rumunii

Pierwszy polski portal w całości poświęcony Rumunii

8 września Polacy zagrają na Balkanik! Festival w Bukareszcie

Ich muzyka porusza każdego. Choć zespół Dikanda pochodzi z północy Polski, w swoich kompozycjach łączy tradycyjne dźwięki z wielu regionów świata, w tym Wschodu Europy i Bałkanów, często dodając romskie brzmienia. Na największym w Rumunii wydarzeniu prezentującym muzykę świata Dikanda…